-La bellesa captiva. Petits tresors del Museo del Prado

Visita virtual de l'exposició

image3image4image5

Exposició comissariada per Manuela Mena,  Cap de l’Àrea de Conservació de Pintura del Segle XVIII del Museo del Prado.

Organitzada per l’Obra Social “la Caixa”, en col·laboració amb el Museo del Prado.

Albert Vallverdú Disseny

DISSENY D'EXPOSICIONS / ESPAIS EXPOSITIUS / EXPOSICIONS TEMPORALS / MUSEOGRAFIA / GRÀFICA DISÑO DE EXPOSICIONES / ESPACIOS EXPOSITIVOS / EXPOSICIONES TEMPORALES / MUSEOGRAFÍA / GRÁFICA DESIGN OF EXHIBITIONS / MUSEOGRAPHY / DIGITAL AND GRAPHIC DESIGN